Colosseum in Rome het was altijd een mysterie, maar nu niet

Maar nu zijn voor een deel van het geheime en niet door toeristen bezochte kerkers voor het eerst in de bijna tweeduizendjarige geschiedenis van het gebouw kerkers geopend voor bezoek. Toeristen hebben de mogelijkheid om zich een gladiator of dienstpersoneel te voelen, wie ze maar willen))) en over houten platforms en gangen te lopen die het hypogeum (ondergrondse zone) verbinden met het terrein waar gladiatoren en dieren stonden te wachten om de arena te betreden.

Italië heeft veel gedaan om het Colosseum terug te brengen - de keldergewelven en gangen hebben een uitgebreide restauratie ondergaan. De restauratiewerkzaamheden begonnen in 2011 en werden opgeschort voor de duur van de pandemie.

Nu wordt een ander mysterie van de werking van het Colosseum onthuld en dit stelt mensen in staat om beter te begrijpen hoe de arena functioneerde.